Zaburzenia odżywiania Poznań

Do najczęściej występujących zaburzeń odżywiania należy anoreksja i bulimia. Tego typu trudności najczęściej dotykają ludzi młodych, często nastolatków. Ważnymi objawami zaburzeń odżywiania jest najczęściej zaabsorbowanie wokół własnej sylwetki, wagi oraz nieadaptacyjne schematy dotyczące obrazu samego siebie.

Poznawczo-behawioralny model zaburzeń odżywiania odwołuje się do błędnych przekonań i myśli (a co za tym idzie postaw/zachowań i emocji) pacjenta na temat jedzenia, masy ciała oraz własnego wyglądu, oraz pozytywnych i negatywnych wzmocnień zachowań charakterystycznych dla tych zaburzeń.