Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne OCD

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne cechuje się nawracającymi, natrętnymi myślami (obsesjami), bądź czynnościami przymusowymi (kompulsjami) albo jednymi i drugimi. Obsesje mogą mieć postać myśli, impulsów, idei czy wyobrażeń. Najczęściej dotyczą brudu, zanieczyszczeń, agresji, seksu, religii, skrupulatności, porządkowania i symetrii, gromadzenia czy też patologicznych wątpliwości. Zawsze wiążą się one z cierpieniem i lękiem, a osoba cierpiąca na obsesje próbuje się ich pozbyć poprzez ich neutralizację innymi myślami lub działaniami. Kompulsje natomiast, to nawracające zachowania lub czynności umysłowe, służące uniknięciu, bądź też ograniczeniu cierpienia powodowanego obsesjami. Cechują się powtarzalnością i stereotypowym charakterem, a osoba nimi dotknięta doświadcza przymusu ich wykonania oraz ma poczucie ograniczonej kontroli nad nimi.

Terapia skupia się na wyeliminowaniu wykonywania czynności kompulsyjnych oraz nauce radzenia sobie z myślami obsesyjnymi.