Zaburzenie stresu pourazowego Poznań

Zespół stresu pourazowego to zaburzenie psychiczne diagnozowane u osób, które przeżyły silnie traumatyczne wydarzenia i w wyniku tych doświadczeń wykształciły u siebie specyficzny wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania. Do najbardziej charakterystycznych objawów zaburzenia stresowego pourazowego należą m.in. wielokrotne przeżywanie na nowo traumatycznych wydarzeń, podejmowanie kroków w celu uniknięcia bodźców związanych z traumą, nadmierne pobudzenie, negatywne zmiany w nastroju i negatywne zmiany w sferze myślenia i przekonań (głównie poczucie winy i “mądrość po szkodzie”).

Celem terapii jest zmniejszenie objawów i odczuwanego cierpienia oraz rezygnacja z zachowań unikowych. Terapia jest prowadzona w formie 90-minutowych spotkań i intensywnej pracy pacjenta pomiędzy sesjami.