Psycholog i psychoterapeuta – Magdalena Pawlak

Psycholog Poznań

Magdalena Pawlak

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną oraz psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji. Dodatkowo posiadam również uprawnienia pedagogiczne. Od początku mojej pracy zawodowej zdobywałam doświadczenie w placówkach wspierających dzieci, młodzież i dorosłych. Przez wiele lat również pracowałam jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wspierając rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Również w tej placówce jako psycholog opiniowałam kandydatów na rodziny zastępcze badając ich motywację i predyspozycję do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz diagnozowałam wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej.

Obecnie moje życie zawodowe jest związane ze Szkołą Podstawową, gdzie na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami uczniów oraz Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie jestem członkiem zespołu orzekającego.

W swojej pracy korzystam z technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z niską samooceną, obniżeniem nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz doświadczającym trudności w relacjach. Doskonalę swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, konferencjach oraz regularnie poddając się superwizji.

Doświadczenie zdobyłam w:

 • Poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Świetlicy Socjoterapeutycznej
 • Zakładzie Poprawczym
 • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej – ukończony I stopień
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność kliniczna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja

Kontakt

Zadaj pytanie / Skontaktuj się w celu umówienia wizyty


  Forma konsultacji:

  Forma terapii:

  Dostępność wizyty - Proszę wpisać w poniższym polu swoją dostępność (poniedziałek-piątek od 8 - 20)

  Zapraszamy również do kontaktu przez SMS, mail lub Skype

  Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
  ul. Św. Marcin 80/82
  61-809 Poznań

  Gabinet 313, III piętro. W budynku jest dostępna winda