Psycholog i psychoterapeuta – Natalia Deruchowska

Psycholog Poznań

Natalia Deruchowska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji psychologia zdrowia i psychologia kliniczna. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Moje doświadczenia zawodowe to ponad 20 lat pracy jako trener prowadzący warsztaty kompetencji oraz ponad 15 lat stażu w pracy psychologa. W pracy terapeuty opieram się na zasadach terapii poznawczo–behawioralnej. Jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo–behawioralnej. W pracy zawodowej koncentruję się na terapii osób dorosłych.

Oferuję pomoc w zakresie psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym (depresja; zaburzenia lękowe – zaburzenie lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, OCD, PTSD, fobie proste, fobia społeczna; niskie poczucie własnej wartości; zaburzenia psychosomatyczne, nerwicowe; zaburzenia osobowości). poradnictwo psychologiczne/konsultacje psychologiczne (wybranie najlepszej metody pomocy w przypadku trudności w adaptacji do zmian/kryzysów życiowych), diagnoza psychologiczna (zakończona wydaniem opinii) w zakresie m.in.: zaburzeń osobowości, poziomu intelektu (WAIS-R), funkcjonowania procesów poznawczych (zaburzenia pamięci, otępienia, uszkodzenia OUN itp.).

Jestem Vice-prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „PRO-SUBSIDIUM” oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych „KASZTANOWA”. Stowarzyszenia mają pod opieką Domy Pomocy Społecznej przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz chorobami psychicznymi.

Kontakt

Zadaj pytanie / Skontaktuj się w celu umówienia wizyty

    Zapraszamy również do kontaktu przez SMS, mail lub Skype

    Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
    ul. Św. Marcin 80/82
    61-809 Poznań

    Gabinet 313, III piętro. W budynku jest dostępna winda