Leczenie Bulimii Poznań

Jednym z najczęściej występujących zaburzeń odżywiania jest bulimia. Przejawia się ona w epizodach nadmiernego objadania się, które przeplatane są z próbami narzucania sobie surowych restrykcji żywieniowych. Innym charakterystycznym objawem jest spożywanie dużej ilości pokarmu na raz, a następnie prowokowanie wymiotów. Osoby mierzące się z takimi trudnościami skoncentrowane są wokół własnej sylwetki i wyglądu oraz postrzegają siebie w nieadaptacyjny sposób. Charakterystyczne dla tego zaburzenia odżywiania są również: poczucie braku kontroli w epizodach kompulsywnego jedzenia, a także głębokie odczuwanie wstydu i niskiej samooceny.

Właściwe leczenie bulimii ma kluczowe znaczenia zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. W poznańskiej Pracowni Emocji stosuję poznawczo-behawioralny model pracy, który adresuje niekorzystne przekonania na temat jedzenia i własnego wyglądu oraz pozwala je zmieniać. Osobom zgłaszającym się na terapię pomagam w lepszym poznaniu siebie oraz dostrzeżeniu źródeł doświadczanych trudności. W swojej pracy stosuję metodę, która została udowodniona naukowo. Uzupełniam ją o empatię i zwracanie uwagi na to, co przeżywa pacjent.

Zaburzenia odżywania – psychoterapia w bulimii

Jeśli dotyczy Cię problem bulimii i czujesz, że potrzebujesz pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem – zapraszam Cię do mojego gabinetu w Poznaniu. Cykl spotkań rozpoczyna konsultacja, podczas której mam szansę bliżej poznać dotykające Cię trudności i ustalić kierunek pracy oraz cele, które mają w terapii zostać osiągnięte. Proponowane przeze mnie leczenie bulimii przebiega w formie cotygodniowych 50-minutowych spotkań. Ich liczbę ustalam indywidualnie w porozumieniu z Tobą.

W trakcie terapii możliwe staje się bezpieczne doświadczanie rozmaitych emocji i przyglądanie się zarówno uczuciom, jak i towarzyszącym im przekonaniom. W atmosferze szacunku, zaufania i pełnej dyskrecji rozpoznajemy nieadaptacyjne schematy myślowe, co pozwala zrozumieć pacjentowi reakcje i zachowania. Dzięki temu możliwe staje się stopniowe wprowadzanie zmiany. Zapraszam do kontaktu.