Terapia DDA Poznań

W ofercie Pracowni emocji znajduje się pomoc pacjentom z syndromem DDA. Terapia dedykowana jest dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, czyli osób dorastających w rodzinach, które zmagały się z problemem alkoholowym. Psychoterapia prowadzona w gabinecie w Poznaniu ma charakter zindywidualizowany i skupiony na rozwiązaniu kłopotów konkretnego pacjenta. Nadrzędnym celem terapii jest wypracowanie właściwej strategii radzenia sobie z przeszłością i ułatwienie funkcjonowania w dorosłym życiu.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

W terminologii naukowej pod pojęciem Dorosłe Dzieci Alkoholików rozumie się osoby wychowywane w środowiskach, w których centralnym problemem było nadużywanie alkoholu przez rodziców lub opiekunów. Syndrom DDA jest wieloaspektowym i złożonym zjawiskiem społecznym. Osoby dorastające w rodzinie, w której był wszechobecny alkohol, w dorosłym życiu charakteryzuje m.in.:

 • obniżone poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości,
 • obawa przed odrzuceniem,
 • trudność w nawiązywaniu kontaktów i relacji międzyludzkich,
 • podatność na zranienia uczuciowe,
 • trwanie w toksycznych związkach,
 • łatwość ulegania impulsom i emocjom,
 • autodestrukcjonizm,
 • nadmierna odpowiedzialność (rola „bohatera”) lub nieodpowiedzialność („błazen”),
 • poleganie wyłącznie na sobie („Zosia-Samosia”),
 • nieuzasadniona lojalność.

Życie Dorosłych Dzieci Alkoholików jest często skomplikowane i nie brakuje w nim problemów, m.in. w relacjach z innymi ludźmi. Dla osób z syndromem DDA przygotowano programy terapii, których skuteczność została potwierdzona w ramach wieloletniej praktyki. Pracownia emocji w codziennej pracy wykorzystuje nowoczesne metody psychoterapii i formy pomocy psychologicznej.

Skutki dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej

Codzienne życie z bliskimi, którzy nadużywają substancji psychoaktywnych, wypacza sposób myślenia nie tylko o sobie samym, ale i o otoczeniu. Dziecko alkoholika często od najmłodszych lat obarczane jest problemami dorosłych. Z kolei rodzice czy opiekunowie nie zapewniają mu należytego bezpieczeństwa i miłości. Nierzadko więc szuka dla siebie nowej roli, której odgrywanie pozwala mu utrzymać na co dzień balans pomimo chaotyczności wywołanej nałogiem. W rodzinach dysfunkcyjnych pojawiają się więc:
• bohater rodzinny,
• wspomagacz,
• kozioł ofiarny,
• maskotka,
• dziecko zagubione.

Często również najmłodsi zastępują rodzica/partnera lub odgrywają oni kilka ról jednocześnie. Ich wybór uzależniony jest od naturalnych predyspozycji lub postaw reprezentowanych przez opiekunów. Dorastanie w środowisku rodzin dysfunkcyjnych kształtuje w konsekwencji m.in. niskie poczucie własnej wartości.

Skutkiem obcowania z uzależnieniem rodzica (lub rodziców) jest powstanie zjawiska, które określa się właśnie jako syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików. Osoby DDA wychowujące się w wadliwym modelu najmniejszej komórki społecznej doświadczają różnych trudności, kiedy zaczynają się usamodzielniać. Angażują się wówczas w równie negatywne relacje albo popadają we współuzależnienia lub nałogi.

Nawet jeśli w życiu dorosłym chcąc wprowadzić inny wzorzec relacji z bliskimi niż ten, który otrzymali, to nieświadomie powielają schematy, w jakich żyli od najmłodszych lat.

Na czym polega terapia dla osób DDA?

Jej celem jest udzielenie wsparcia osobom, które mają syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików. Terapeuta pomaga uporządkować, nazwać trudne przeżycia z przeszłości i pozwolić pacjentom szerzej zrozumieć swoją sytuację. Proces ten pozwala dostrzec związek pomiędzy teraźniejszością a dzieciństwem.

Dorosłe dziecko alkoholika musi zrozumieć, że nie ponosi odpowiedzialności za działania i uczucia innych. Proces terapeutyczny jest ukierunkowany na to, aby zwiększyło poczucie własnej wartości i samo zaczęło odczuwać prawdziwą radość z tego, co przynosi codzienność, bez brania na siebie winy za wszystkie niepowodzenia. Podstawą skuteczności każdej sesji jest szczera chęć poddania się regułom ustalonym z psychoterapeutą. Wówczas szanse osoby DDA na to, aby coś zmienić w życiu dorosłym, zdecydowanie rosną.

Dla kogo terapia DDA?

Praktyka pokazuje, że osoby z syndromem DDA wypierają ze swojej świadomości fakt, że urodziły się i wychowywały w środowisku dysfunkcyjnym. W dorosłym życiu przejawiają one różne formy mechanizmów obronnych. Często zdarza się również, że wybierają partnerów z problemem alkoholowym i nierzadko sami popadają w uzależnienie.

Oferta psychoterapii skierowana jest do Dorosłych Dzieci Alkoholików, którzy są m.in.:

 • pracoholikami – skoncentrowanymi wyłącznie na pracy, nie dbając o życie uczuciowe,
 • introwertykami – osobami zamkniętymi w sobie, ale marzącymi o bliskich relacjach z innymi,
 • uzależnionymi – od środków i substancji psychoaktywnych,
 • autodestrukcyjni – mający poczucie wewnętrznej pustki, odznaczający się niską samooceną, brakiem poczucia własnej tożsamości, które w rezultacie mogą prowadzić do samookaleczeń i prób samobójczych.

Jesteś osobą, która dorastała w środowisku z problemami alkoholowymi? Twoja przeszłość realnie wpływa na jakość dorosłego życia? Potrzebujesz profesjonalnej pomocy, wsparcia i leczenia. Zapraszam Cię do mojej pracowni psychoterapii w centrum Poznania. Tam pomagam Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

terapia DDA Poznań