Terapia DDA Poznań

W ofercie Pracowni emocji znajduje się pomoc pacjentom z syndromem DDA. Terapia dedykowana jest dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, czyli osób dorastających w rodzinach, które zmagały się z problemem alkoholowym. Psychoterapia prowadzona w gabinecie w Poznaniu ma charakter zindywidualizowany i skupiony na rozwiązaniu kłopotów konkretnego pacjenta. Nadrzędnym celem terapii jest wypracowanie właściwej strategii radzenia sobie z przeszłością i ułatwienie funkcjonowania w dorosłym życiu.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

W terminologii naukowej pod pojęciem Dorosłe Dzieci Alkoholików rozumie się osoby wychowywane w środowiskach, w których centralnym problemem było nadużywanie alkoholu przez rodziców lub opiekunów. Syndrom DDA jest wieloaspektowym i złożonym zjawiskiem społecznym. Osoby dorastające w rodzinie, w której był wszechobecny alkohol, w dorosłym życiu charakteryzuje m.in.:

 • obniżone poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości,
 • obawa przed odrzuceniem,
 • trudność w nawiązywaniu kontaktów i relacji międzyludzkich,
 • podatność na zranienia uczuciowe,
 • trwanie w toksycznych związkach,
 • łatwość ulegania impulsom i emocjom,
 • autodestrukcjonizm,
 • nadmierna odpowiedzialność (rola „bohatera”) lub nieodpowiedzialność („błazen”),
 • poleganie wyłącznie na sobie („Zosia-Samosia”),
 • nieuzasadniona lojalność.

Dla osób z syndromem DDA przygotowano programy terapii, których skuteczność została potwierdzona w ramach wieloletniej praktyki. Pracownia emocji w codziennej pracy wykorzystuje nowoczesne metody psychoterapii i formy pomocy psychologicznej.

Dla kogo terapia DDA?

Praktyka pokazuje, że osoby z syndromem DDA wypierają ze swojej świadomości fakt, że urodziły się i wychowywały w środowisku dysfunkcyjnym. W dorosłym życiu przejawiają one różne formy mechanizmów obronnych. Często zdarza się również, że wybierają partnerów z problemem alkoholowym i nierzadko sami popadają w uzależnienie.

Oferta psychoterapii skierowana jest do Dorosłych Dzieci Alkoholików, którzy są m.in.:

 • pracoholikami – skoncentrowanymi wyłącznie na pracy, nie dbając o życie uczuciowe,
 • introwertykami – osobami zamkniętymi w sobie, ale marzącymi o bliskich relacjach z innymi,
 • uzależnionymi – od środków i substancji psychoaktywnych,
 • autodestrukcyjni – mający poczucie wewnętrznej pustki, odznaczający się niską samooceną, brakiem poczucia własnej tożsamości, które w rezultacie mogą prowadzić do samookaleczeń i prób samobójczych.

Jesteś osobą, która dorastała w środowisku z problemami alkoholowymi? Twoja przeszłość realnie wpływa na jakość dorosłego życia? Potrzebujesz profesjonalnej pomocy, wsparcia i leczenia. Zapraszam Cię do mojej pracowni psychoterapii  w Poznaniu.