Leczenie depresji Poznań

Czym jest depresja?

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, szacuje się, że w którymś momencie życia około 10 % populacji doświadcza obecności objawów depresji. Rozpowszechnienie wśród nastolatków wynosi około 4-8%. Do najważniejszych objawów depresji należy obniżony nastrój, zmniejszone odczuwanie przyjemności, problemy ze snem, zaburzenia apetytu i najczęściej utrata wagi, trudności w koncentrowaniu się, niskie poczucie własnej wartości oraz dominujące poczucie winy. Przy utrzymujących się trudnościach mogą pojawić się myśli i tendencje samobójcze. Decyzja o skorzystaniu z pomocy specjalisty jest zatem niezwykle ważna.

Depresja z perspektywy psychologii wskazuje, że w dużym stopniu za depresje odpowiedzialny jest dysfunkcjonalny sposób myślenia. Koncentruje się ono na negatywnym spostrzeganiu siebie, świata i przyszłości. Dzięki terapii pacjent zmienia to w jaki sposób postrzega siebie, jakie znaczenie nadaje temu co dzieje się w twoim życiu.

W szerokim zakresie działalności Pracowni emocji znajduje się leczenie różnych zaburzeń psychicznych. Psychoterapia jest także skierowana do osób, u których występują objawy depresji, takie jak chroniczna bezsenność, obniżony nastrój, zaburzenia apetytu, gwałtowna utrata wagi, brak energii i trudności w koncentracji. Psycholog z wieloletnią praktyką kliniczną zastosuje odpowiednią terapię dostosowaną do konkretnej sytuacji pacjenta.

Depresja – ważny problem społeczno-zdrowotny

Począwszy od 2001 roku, 23 lutego obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Walki z Depresją. Ma on zwrócić uwagę na rangę tego zjawiska społeczno-zdrowotnego, upowszechnić wiedzę dotyczącą leczenia depresji i przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz zachęcić osoby chore do podjęcia psychoterapii.

Konsekwencją depresji jest zmniejszenie efektywności pracy, poczucie braku satysfakcji z życia oraz obniżenia jego jakości. O istocie problemu świadczą oficjalne statystyki i wyniki analiz empirycznych. Według Narodowego Testu Zdrowia Polaków – badania przeprowadzonego w 2020 roku na 402 tys. respondentów wynika, że blisko 1/3 osób skarży się na nadmierne wyczerpanie pracą (fizyczne i emocjonalno-psychiczne), ponad połowa doznaje stresujących sytuacji kilka razy w tygodniu, a co dziesiąty badany ma zdiagnozowaną depresję.

Leczenie depresji Poznań

Leczenie depresji w Poznaniu

Podstawowym celem leczenia jest jak najszybszy powrót chorego do normalnego funkcjonowania w rodzinie, pracy i społeczeństwie. W skutecznej terapii istotnego znaczenia nabiera poprawna współpraca pacjenta z psychoterapeutą. Szczegółowa diagnoza dotycząca podłoża i przejawów depresji pozwoli zastosować odpowiednią metodę psychoterapii i farmakoterapii.

Jeżeli odczuwasz smutek, brak Ci energii, masz problemy ze skoncentrowaniem uwagi na najprostszych czynnościach, w czarnych barwach widzisz swoją przyszłość – możesz cierpieć na depresję. Nie zwlekaj i umów wizytę w Pracowni emocji w Poznaniu. Doświadczony psycholog zaproponuje właściwą formę leczenia dostosowaną do Twoich objawów.