Terapia fobii społecznej Poznań

Lęk społeczny to stan odczuwania niepokoju w sytuacjach społecznych, przy obecności innych ludzi. Większość ludzi odczuwa go jednak znacznie krócej i mniej intensywnie niż w przypadku fobii społecznej. Dominujące jest wtedy myślenie o tym, w jaki sposób zostaniemy ocenieni czy też, że zrobimy coś głupiego czy niezdarnego. Fobia społeczna najczęściej występuje pomiędzy 15 a 30 rokiem życia.

W czasie terapii uwaga jest skupiona na analizowaniu myślenia i wyobrażenia w sytuacjach społecznych oraz zachowania przed i po interakcjach społecznych. Wzorce myślenia i zachowania są źródłem utrzymywania się trudności i negatywnego samopoczucia.

Zakres pomocy oferowanej w Pracowni emocji obejmuje leczenie różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, takich jak fobia społeczna. Jej istotą i specyfiką jest stale utrzymujący się lęk przed zaistnieniem konkretnej sytuacji w kontaktach międzyludzkich. Boisz się wystąpień publicznych? Obawiasz się negatywnej oceny ze strony innych osób? Paraliżuje Cię strach przed załatwieniem sprawy w urzędzie lub wygłoszeniem referatu na konferencji naukowej? Psycholog psychoterapeuta pomoże przezwyciężyć Twoje stany lękowe.

Psychoterapia zaburzeń lękowych

W przypadku fobii społecznej stany lękowe są oceniane jako nieracjonalne, nadmierne i nieuzasadnione konkretną sytuacją. Konieczność zaangażowania się osoby dotkniętej tym zaburzeniem nierozerwalnie wiąże się ze strachem i paniką. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie lęku fobicznego do poziomu, na którym nie powoduje on już istotnego stresu i zakłóceń funkcjonowania pacjenta w określonych uwarunkowaniach. W Pracowni emocji wykorzystujemy terapię poznawczo-behawioralną CBT (Cognitive-Behavioral Therapy), której skuteczność w psychoterapii zaburzeń lękowych została wielokrotnie potwierdzona.

Terapia poznawczo-behawioralna jako skuteczna metoda leczenia fobii społecznej

W leczeniu fobii społecznej oferowana w Pracowni emocji psychoterapia oparta na założeniach CBT realizowana jest w ramach kilku strategii i technik (tabela).

Strategie i techniki leczenia fobii społecznej z wykorzystaniem terapii poznawczo-behawioralnej

Strategia/technika Istota i specyfika Przykłady zastosowania
Psychoedukacja Psychoterapeuta dostarcza informacji o podłożu i naturze fobii oraz strategii CBT mającej na celu opanowanie strachu. Pacjent poznaje techniki relaksacyjne, z których może korzystać w sytuacjach „kryzysowych”.
Restrukturyzacja poznawcza Technika pomaga zrozumieć pacjentowi jego obawy, zmienić negatywne i nieracjonalne myślenie, redukując w ten sposób podłoże lęków w danej sytuacji. Analiza ostatniej sytuacji odczuwania lęku społecznego z uwzględnieniem towarzyszących reakcji emocjonalnych.
Trening umiejętności społecznych Psycholog rozwija u pacjenta określone zdolności behawioralne. Nauka prowadzenia rozmowy z urzędnikiem przy załatwianiu konkretnej sprawy.

Zmagasz się z określonymi lękami? Dzięki powyższym technikom poznasz skuteczne sposoby radzenia sobie z własnymi fobiami.