Uzależnienia

Aby mówić o uzależnieniu od substancji lub wykonywania jakiejś czynności (uzależnienie behawioralne) należy zwrócić uwagę na to, że koncentruje się to silnym pragnieniu korzystania ze środka, wcześniejszych nieudanych próbach ograniczenia lub całkowitego zerwania z nałogiem, występowanie objawów abstynencyjnych oraz kontynuowanie korzystania z substancji lub czynności pomimo wiedzy o szkodliwości i negatywnym wpływie na życie pacjenta.

Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na zwiększeniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, nie używając substancji oraz identyfikacji i modyfikacji podstawowych przekonań, pozwalających zmniejszyć chęć sięgania do nałogu. Pacjent uczy się technik poznawczych i behawioralnych, które ułatwiają mu utrzymywanie abstynencji.