Psycholog i psychoterapeuta – Anita Milanowska

Psycholog i psychoterapeuta – Magdalena Pawlak

Anita Milanowska

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym TPB z dialogiem motywującym (DM), trenerem umiejętności społecznych oraz posiadam kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ukończyłam kurs terapeutyczny z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Miałam okazję poszerzać swoje kompetencje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w placówce zajmującej się terapią dzieci. Współorganizowałam wydarzenia związane z m.in. higieną zdrowia psychicznego oraz autyzmem, przygotowywałam materiały z różnych obszarów psychologii. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w specjalistycznych przychodniach, ośrodku I stopnia referencyjności, przedszkolu, szkole, świetlicy środowiskowej. Pomagam osobom doświadczającym kryzysu, zmagającym się z obniżonym nastrojem, smutkiem, lękiem, nadmierną złością, stresem, nieśmiałością, niską samooceną,  jak  również borykającym się z trudnościami w relacjach, doświadczającym wypalenia zawodowego, poszukującym  życiowego celu. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi, skupiając się na wewnętrznych zasobach i osobistych potrzebach człowieka. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pomocowej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Każda osoba jest przeze mnie traktowana z otwartością, jako indywidualna jednostka, w odpowiedzi na jej potrzeby dobierane są odpowiednie metody pracy.

W pracy terapeutycznej korzystam z technik psychoterapii poznawczo- behawioralne, jednak równie ważny jest dla mnie szeroki obraz funkcjonowania jednostki, spojrzenie z wielu perspektyw na człowieka. Najistotniejsze jest dla mnie wsparcie drugiej osoby w pokonywaniu wewnętrznych trudności, rozumieniu własnych wyborów i motywów działania. Ważna jest dla mnie psychoedukacja dotycząca błędnych – ,,zniekształconych’’ wzorców myślenia. Jednym z najważniejszych celów mojej pracy jest wyposażenie osoby, z którą współpracuję w narzędzia, które pozwolą po zakończeniu procesu terapeutycznego na samodzielne radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego. Nieustannie poszerzam swoją wiedzą i rozwijam się, aby udzielać pomocy na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w:

 • Specjalistycznych przychodniach – LUX MED oraz SDA MED, gdzie wspierałam osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci, podczas indywidualnych konsultacji oraz długoterminowych procesów terapeutycznych
 • Placówce wsparcia dziennego, gdzie udzielałam indywidualnego i grupowego wsparcia, które było skierowane do dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym
 • Przedszkolu, prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia dla najmłodszych
 • >Szkole podstawowej, wspierając dzieci i młodzież, podczas wyzwań edukacyjnych
 • Poradni I stopnia referencyjności, współpracując terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie– magister psychologii (specjalizacja: psychologia rodziny)
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie (uprawnienia pedagogiczne)
 • Centrum PSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień)
 • Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie – szkolenia psychoterapeutycznego       w nurcie poznawczo-behawioralnym TPB z dialogiem motywującym (DM)

Kontakt

Zadaj pytanie / Skontaktuj się w celu umówienia wizyty


  Forma konsultacji:

  Forma terapii:

  Dostępność wizyty - Proszę wpisać w poniższym polu swoją dostępność (poniedziałek-piątek od 8 - 20)

  Zapraszamy również do kontaktu przez SMS, mail lub Skype

  Zamek Cesarski 
  ul. Św. Marcin 80/82
  61-809 Poznań

  Gabinet 313, III piętro. W budynku jest dostępna winda